นโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นนโยบายสำหรับเว็บไซต์นี้ [www.dimplesdepilatory.com] และใช้โดยบริษัท Linco Care Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ Linco House, Manchester Road, Carrington, Manchester, M31 4BX สหราชอาณาจักร และควบคุมการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เลือกที่จะเข้าเว็บไซต์ นโยบายนี้อธิบายว่าเราจะปฏิบัติตาม GDPR (ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป), PDA (กฎหมายคุ้มครองข้อมูล) [ก่อนที่ GDPR จะบังคับใช้] และ PECR (ระเบียบว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์)

นโยบายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่อาจกระทบกับความเป็นส่วนตัวและรายละเอียดส่วนตัวของคุณ วิธีที่เราประมวล รวบรวม จัดการและเก็บรักษารายละเอียดดังกล่าว และการเคารพในสิทธิของท่านภายใต้ GDPR, DPA และ PECR นอกจากที่กล่าวมาแล้ว นโยบายนี้ยังจะอธิบายการใช้คุกกี้หรือซอฟต์แวร์ โฆษณาหรือการสนับสนุนเชิงพาณิชย์จากบุคคลภายนอก และการดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ (ถ้ามี) จากเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ยังอาจมีคำอธิบายสำหรับบางหน้าหรือบางฟีเจอร์ของเว็บไซต์นี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าเรา เว็บไซต์นี้และพันธมิตรภายนอก (ถ้ามี) มีปฏิสัมพันธ์กับท่านและคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์สื่อสารของท่านอย่างไร เพื่อให้บริการแก่ท่าน ทั้งนี้เราได้ให้ข้อมูลการติดต่อเอาไว้แล้วหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ

DPA & GDPR พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เราและเว็บไซต์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ DPA (กฎหมายคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2541) รวมทั้ง GDPR (ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป) ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เราจะปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันหลังจากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้คุณขณะเข้าชมเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์นี้ใช้ระบบควบคุมคุกกี้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการใช้หรือการบันทึกข้อมูลของคุกกี้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของตน

คุกกี้คืออะไร? คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ถูกบันทึกลงไปในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ผู้ใช้เพื่อติดตาม บันทึกและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารและการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ดังนั้นจึงช่วยให้เว็บไซต์สามารถนำเสนอเนื้อหาภายในเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ หากผู้ใช้มีความประสงค์จะปฏิเสธการใช้และบันทึกข้อมูลของคุกกี้จากเว็บไซต์นี้ลงในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของตน ผู้ใช้ควรดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นในการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบราวเซอร์ของตนเพื่อให้บล็อกคุกกี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ภายนอกที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ระบบควบคุมคุกกี้ (ถ้ามี) ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าชมเว็บไซต์

การติดตามข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ใช้ซอฟต์แวร์ติดตามผลในการตรวจติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นว่าผู้ใช้มีการใช้เว็บไซต์อย่างไร ซอฟต์แวร์นี้จะบันทึกคุกกี้ลงในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ แต่จะไม่เก็บ บันทึกหรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การดาวน์โหลดและไฟล์มีเดีย

บรรดาเอกสาร ไฟล์หรือสื่อที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะต้องยอมรับความเสี่ยงในการดาวน์โหลดด้วยตนเอง แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ที่ปลอดภัย แต่เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้โปรแกรมสแกนไวรัสภายนอกหรือแอพพลิเคชั่นในทำนองเดียวกันตรวจหาไวรัสก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด

เราจะไม่รับผิดชอบการดาวน์โหลดไฟล์จากบุคคลภายนอกและการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอก และเราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้โปรแกรมสแกนไวรัสภายนอกหรือแอพพลิเคชั่นในทำนองเดียวกันตรวจหาไวรัสก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดทุกครั้ง

การติดต่อและการสื่อสารกับเรา

การติดต่อกับเราผ่านเว็บไซต์นี้ถือเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้เอง และต้องยอมรับความเสี่ยงจากการให้รายละเอียดส่วนตัวตามที่ขอด้วยตนเอง ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยจนกว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้หรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

หากเราได้แจ้งให้คุณทราบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนแล้ว และคุณได้ทำการอนุญาตอย่างเปิดเผย เราอาจใช้รายละเอียดของท่านและส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของเราผ่านระบบบัญชีอีเมล การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบใน “นโยบาย” ข้างต้น

บัญชีอีเมลและข้อความการตลาด

เราใช้โปรแกรมบัญชีอีเมลเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และ/หรือข่าวสารต่างๆ ที่เราเผยแพร่ ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลผ่านกระบวนการอัตโนมัติทางออนไลน์ที่ผู้ใช้ได้ทำการอนุญาตอย่างเปิดเผยไว้แล้ว รายละเอียดส่วนตัวของสมาชิกจะถูกรวบรวม ประมวลผล จัดการและเก็บรักษาตามระเบียบใน “นโยบาย” ข้างต้น สมาชิกสามารถยกเลิกการสมัครรับข่าวสารเมื่อไรก็ได้ผ่านบริการออนไลน์อัตโนมัติ หรือหากไม่มีก็สามารถยกเลิกด้วยวิธีอื่นตามที่อธิบายไว้ท้ายข้อความการตลาดที่ส่งไป (หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกจากบัญชีของแพลตฟอร์ม Mailchimp)

ข้อความการตลาดทางอีเมลอาจประกอบด้วยบีคอน/ลิงค์ที่สามารถคลิกได้ หรือเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ทำนองเดียวกันนี้เพื่อติดตามกิจกรรมของผู้สมัครภายในข้อความการตลาดทางอีเมล หากนำมาใช้ข้อความการตลาดทางอีเมลดังกล่าวอาจบันทึกข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลภูมิศาสตร์ สถิติประชากรและข้อมูลของผู้สมัครที่ได้เก็บไว้แล้ว ผู้ให้บริการ EMS (บริการการตลาดทางอีเมล) ของเรา คือ Mailchimp

ลิงค์เว็บไซต์ภายนอก & บุคคลภายนอก

แม้ว่าเราพยายามจะใส่เฉพาะลิงค์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเกี่ยวข้องเท่านั้น แต่เราก็ขอแนะนำว่าผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะคลิกเว็บลิงค์ภายนอกใดๆ ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ของเรา (ลิงค์ภายนอกได้แก่ลิงค์ที่เป็นข้อความ/แบนเนอร์/รูปที่สามารถคลิกได้เพื่อนำผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์อื่น เช่นเดียวกับ http://www.lincocare.co.uk/.)

URL ย่อ การย่อชื่อ URL เป็นเทคนิคที่ใช้ในเว็บเพื่อย่อชื่อ URL (Uniform Resource Locators หรือที่อยู่เว็บ) ให้สั้นลง เทคนิคนี้นิยมใช้ในสื่อสังคมออนไลน์และมีลักษณะแบบนี้ (ตัวอย่าง: http://bit.ly/zyVUBo) ผู้ใช้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะคลิกลิงค์ URL แบบย่อ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะคลิกเข้าไป

เราไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความถูกต้องของเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกที่ลิงค์กับเว็บไซต์ของเราแม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้จึงควรระลึกไว้เสมอว่าตนต้องรับความเสี่ยงในการคลิกลิงค์ภายนอกนั้นๆ เองและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการคลิกเข้าไปที่ลิงค์ภายนอกดังกล่าว

นโยบายและการใช้สื่อสังคมออนไลน์

เราใช้นโยบายสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของเราและพนักงานของเราจะปฏิบัติอย่างเหมาะสมทางออนไลน์ แม้ว่าเราอาจจะมีโปรไฟล์ทางการในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ แต่เราก็ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของโปรไฟล์ดังกล่าวก่อนที่จะทำการติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโปรไฟล์เช่นว่านั้น เราจะไม่มีทางขอให้ผู้ใช้บอกรหัสผ่านหรือรายละเอียดส่วนตัวในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เด็ดขาด ผู้ใช้ควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเมื่อติดต่อกับเราทางสื่อสังคมออนไลน์

อาจมีบางครั้งที่เว็บไซต์ของเราแสดงปุ่มการแชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งช่วยแชร์เนื้อหาของเว็บโดยตรงจากเว็บเพจไปยังแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ การใช้ปุ่มการแชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นดุลยพินิจของคุณเองและคุณยอมรับว่าการใช้ปุ่มดังกล่าวอาจเป็นการเผยแพร่เนื้อหาไปยังหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน